/komp/ - Technologie a Počítače

Či něco podobného

Katalog

[Nová odpověď]

Nová odpověď[X]
Jméno
Email
Obsah
Soubory (max 4)
Spoiler?
Heslo


Anonym Č.46 [Otevřít]
Co je to SCADA? Odpovězte prosím v pondělí maturuju. jsem v piči
Anonym Č.49
SCADA je zkratka z anglického sousloví Supervisory Control And Data Acquisition, tedy „dispečerské řízení a sběr dat“. Obvykle se tento pojem používá pro software, který z centrálního pracoviště monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a umožňuje jejich ovládání. Jde o: průmyslové procesy ve strojní nebo procesní výrobě (kontinuální nebo dávkové), technické procesy v distribučních sítích (voda, plyn, elektřina apod.), dopravních sítích (např. řízení dopravní signalizace, protipožárních systémů a větrání v tunelech) a komunikačních sítích, procesy při řízení technických zařízení budov (HVAC, zabezpečení), sledování spotřeby elektřiny v zařízeních jako jsou průmyslové závody, nákupní centra, městské aglomerace, zaoceánské lodě apod. SCADA software obecně nezastává funkci plnohodnotného řídicího systému dané technologie, ale zaměřuje se spíše na dispečerský dohled, monitorování a případnou parametrizaci technologických procesů. Software typu SCADA je tedy provozován na vyšší úrovni nad prostředky procesní automatizace (např. PLC automaty, I/O moduly, dataloggery, senzory, čítače, měřiče ..), které zodpovídají za řízení, konektivitu a sběr dat ze sledovaných technologických procesů. jdi na Wikipedii ty tupče
Odpovědi: >>52

Anonym Č.52
>>49 Chytrá rada s wikipedií, ale zas když je těch informací moc, člověk si tak nepopovídá
Odpovědi: >>53

Anonym Č.53
>>52 Má se učit na maturu a ne tlachat na internetechUživatelské akce
Odstranit příspěvky
Odstranit soubory
Přidat/odstranit spoiler
Heslo
Důvod hlášení