/int/ - Mezinárodní

Katalog

[Nová odpověď]

Nová odpověď[X]
Jméno
Email
Obsah
Soubory (max 4)
Spoiler?
Heslo


Anonym Č.94 [Otevřít]
1716573812629b.png
(141.62 kB, 2062x2000)
I'm not particularly scared of scorpions but I have frequently dreamt of seeing thousands of them roaming around on the floor. I wonder what the reason for that is
Anonym Č.96
errm medserinos now it means nothing
Odpovědi: >>97

Anonym Č.97
>>96 dreams have meanings though, this has been fact checked
Odpovědi: >>98

Anonym Č.98
a0960211408_10.jpg
(607.90 kB, 1200x1131)
>>97 "meaning" is a bit of a stretch, but ïf you're into that... https://www.wikihow.com/Scorpion-in-Dream
Odpovědi: >>99

Anonym Č.99
>>98 this is pretty meaningless tbhUživatelské akce
Odstranit příspěvky
Odstranit soubory
Přidat/odstranit spoiler
Heslo
Důvod hlášení